2022 Yılı Sosyal Yardım Destekleri

2022 Yılı Sosyal Yardım Destekleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaç sahiplerine sağladığı sosyal yardım destekleri, asgari ücret ve memur maaş katsayılarına yapılan artışla birlikte, pek çok sayıda desteğin tutarını yükseltiyor ve pek çok desteğe de ulaşmanın önü açılıyor.

Sosyal yardım, yaşlıya, evde yakınına bakana, engelliye hatta iş arayana dahi devletin desteğini sunuyor. Yaşlı aylığı ne kadar oldu? Evde yakınına bakana sosyal yardım ücreti ne kadar? sorularının cevaplarını ve yardımı almaya yönelik kişi başı gelir miktarları arttırılarak daha çok ihtiyaç sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Sosyal yardıma ulaşmasını kolaylaştırıyor.

2022 Yılı İtibarı İle Belirlenen Güncel Fiyatlar

  • Yaşlıya 1.084 TL
  • Evde Yakınına Bakan 2.354 TL
  • Engelliye 865-1.298 TL
  • Engelli Yakınına 865 TL
  • Hastaya 2.954 TL
  • İş Arayana 425,34 TL
  • İşe Girene 1.668 TL
  • Sağlık Primi Devletten
  • Çoklu Doğum Desteği
  • Barınma Desteği

Yaşlıya 1.084 TL Destek

65 yaş aylığı olarak bilinen sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üzeri vatandaşların faydalandığı maaş, 828,21 liradan 1.084,54 liraya yükseltilmiştir. 65 yaş aylığından faydalanmak isteyen vatandaşların kendisinin ve eşinin gelirine bakılır. Gelir sınırı 2021 yılında 852,53 iken, 2022 yılı itibarı ile kişi başına düşen gelir 1.417 liradan az ise başvurulabilecek.

Evde Yakınına Bakana 2.354 TL Destek

Evde bakıma muhtaç olan yaşlılara ve engelli vatandaşlar için ödenen devlet desteği 1.797 tl’den 2022yılı ,itibari ile 2.354 liraya yükseltildi. Gelir sınırı 1.705 tl iken, 2022 yılı ocak ayından itibaren hane içerisinde yaşayan vatandaşların kişi başına düşen gelir miktarı 2.835 liradan az olması durumunda yararlanılabilecek.

Engelliye 865-1.298 TL Destek

Engel derecesi %40 ile %69 arasında bulunan vatandaşlara sağlanan sosyal yardım engelli aylığı 661,13 Türk lirasından 865,75 liraya yükseltilirken, %70 ve üzeri engelli vatandaşlara sağlanan engelli aylığı ise 991,69 liradan 1.298 liraya yükseltilmiştir. Bu aylıktan faydalanabilmek için hane içerisinde yaşayan vatandaşların kişi başına düşen gelir miktarının 2022 yılı itibari ile 1.417 liradan az olması gerekmektedir.

Engelli Yakınına 865 TL Destek

Aynı hanede yaşayan vatandaşların kişi başına düşen gelir miktarının 1.471 liradan az olması koşuluyla alınabilen ve 18 yaşından küçük engelli bireylerin yakınlarına sağlanan aylık sosyal yardım desteği, 2022 yılı itibari ile 865,75 olarak belirlenmiştir. Önceki miktar 661,13 lira olarak ödenmekteydi.

Hastaya 2.954 TL Destek

Tüberküloz ve SSPE hastalarına sağlanan nakdi sosyal yardım, 2022 yılı itibari ile 1.797 liradan 2.354 liraya yükseltilmiştir. Ayrıca Tüberküloz hastaları için aylık 600 TL bakım ücreti de ödenebilmektedir.

İş Arayana 425,34 TL Destek

Sosyal yardım programlarından faydalanan vatandaşlardan, iş görüşmesi için yönlendirilenlere ödenmesi öngörülen katkı miktarı 2022 yılı kapsamında 425,35 lira olarak belirlenmiştir.

İşe Girene 1.668 TL

Bir yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak kaydıyla ödenen ve sosyal yardım desteklerinden yararlanan vatandaşlara işe girmeleri durumunda sağlanan sosyal yardım desteği 2022 yılı itibari ile 1.192 liradan 1.668 liraya yükseltildi. Bu sosyal yardım desteği brüt asgari ücretin 3’te 1’i olacak şekilde hesaplanmaktadır.

Devletten Sağlık Primi Desteği

Gelir testi sonucu hane içerisindeki bireylerin kişi başı aylık geliri asgari ücretin 3’te 1’inin altında kalması durumunda faydalanılabilen sosyal yardım desteğidir.

Çoklu Doğum Desteği

Hanede ki gelir sınırı kişi başına düşen aylık gelirin 1.417 TL’nin altında kalması durumunda yararlanılan çocuk başına 150 TL‘nin ödendiği sosyal yardım uygulamasıdır.

Barınma Yardımı

20 bin ile 40bin TL arasında verilebilen barınma yardımından faydalanabilmek için hane içerisinde yaşayanların kişi başı geliri 2022 yılı itibariyle en fazla 1.417 TL olarak belirlenmiştir.Bunlarda ilginizi çekebilirBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

*

*