Stresin beynimize verdiği zarar kanıtlandı, ciddi hasarlara yol açabilir!

Stres gerçekten çok güçlü ve yaşamın erken dönemlerindeki stresin gelişmekte olan beyin üzerindeki etkisini çok ciddi hasarlara neden olabilir.

Stresin beynimize verdiği zarar kanıtlandı, ciddi hasarlara yol açabilir!

Ohio Eyaleti Kronik Beyin Hasarı Enstitüsü, Amerika Beyin Hasarı Derneği ve Ulusal Bilim Vakfı Lisansüstü Araştırma Bursu tarafından bir araştırma düzenlendi. Genç yaşlarda yaşanan yoğun stresin, beyindeki genlere bir kafa travmasından daha fazla zarar verdiği tespit edildi. Hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırmada stresin beyindeki genlerin aktivasyon düzeyini değiştirdiği görüldü.

Yaşamın erken dönemindeki stres koşulları, travmatik bir beyin hasarı, beyine zarar veriyor. Yapılan araştırmalar bunu gözler önüne serdi. Bir hayvan modeli kullanarak bu iki konunun beyni etkileyebileceği olasılıklar üzerinde yapılan çalışmalar tamamlandı.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde erken yaşam stresinin yaşam boyu sağlık sonuçlarına yol açma potansiyelini doğurabileceği gözlendi.

Tek başına stres ve travmatik beyin hasarı (TBI) ile birlikte stres birkaç dikkate değer sonuç üretti. Her iki durum da, beynin her türlü değişikliğe uyum sağlama yeteneği olan plastisite ile ilişkili uyarıcı ve engelleyici nöronlardaki yolları etkinleştirdi; çoğunlukla esnekliği teşvik etmek için, ancak bazen değişiklikler uyumsuz olduğunda olumsuz sonuçlara yol açtı.

Yetişkinliğe ulaşan farelerde yapılan davranış testlerinde, yalnızca yaşamın erken dönemlerinde stres yaşayan hayvanların, genellikle kemirgenlerin yırtıcı hayvanlara karşı kendilerini savunmasız hissetmesine neden olan geniş açık alana daha sık girme eğiliminde olduğu görüldü.