İsim Değiştirme Davası

İsim Değiştirme Davası, isim ve soyadı değiştirme davası, hukuki açıdan isim değişikliği yapmak isteyen vatandaşların açabileceği bir davadır. Yargıtay kararlarında haklı sebepler ile isim değiştirme imkanının vatandaşlara verilmiş olduğu belirtilmektedir.

İsim Değiştirme Davası

İsim Değiştirme Davası: İsim ve soyadı değiştirme davası, hukuki açıdan isim değişikliği yapmak isteyen vatandaşların açabileceği bir davadır. Yargıtay kararlarında haklı sebepler ile isim değiştirme imkanının vatandaşlara verilmiş olduğu belirtilmektedir. Bireyler isimlerinin komik veya gülünç olması ya da ahlak kurallarına uygun olmaması sebebi ile diğer kişilerden birtakım geri dönüşler alabilmektedir. Çoğu kişi için zulme dönüşebilen bu durumlarda bireyler, isim değiştirerek bu mağduriyetlerini gidermek istemektedir. Aynı zamanda pek çok sanatçı, sahne adlarının farklı olması sebebi ile hukuk yoluna başvurarak isim değiştirme davası açıp, adını ya da soyadını hukuka uygun koşullar altında değiştirebilme imkanını bulabilmektedir.

İsim Değiştirme Davası Nedir?

İsim değiştirme davası tanımı, adından da anlaşılacağı üzere kanuna uygun koşullarda bir kişinin adını değiştirmek amacıyla yetkili mahkemeye yaptığı başvuru sonucu görülen bir davadır. Her ne kadar kanunda açık ve net bir şekilde belirtilmiş olmasa da Yargıtay kararlarına bakılarak isim değiştirme davasının açılabilmesi için haklı sebeplerin olup olmamasına dikkat edilmelidir. Bir kişi isim değiştirme davası açmak istiyorsa öncelikle şu türden haklı sebebinin olması gerekmektedir:

  • Kişinin isminin komik veya gülünç anlamlara gelmesi,
  • İsmin toplum tarafından bilinen bir suçluya ait olması veya kötü bir olayla anılması,
  • Toplumun genel ahlak kurallarına aykırı olan isimlere sahip olmak,
  • Kişinin çevresinde ve geniş bir kitle tarafından kimliğinde yazan isim yerine başka bir isimle anılması,
  • İsminin telaffuz edilmesinin zor olması ve sürekli yanlış anlaşılması

Yargıtay’ın kararına göre sadece bu gerekçelerle isim değiştirme davası açmak zorunlu değildir. Bunun dışında bunlara benzer gerekçeler de gösterilerek bu davayı açmak mümkündür. Aynı zamanda kişi isminden memnun değilse sadece keyfi olarak da isim değiştirme davası açabilir.

İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

İsim değiştirme davası koşulları, soyadı değiştirme davası ile karıştırılmamalıdır. Bir vatandaş iki isim kullanıyorsa birini sildirmek için yetkili mahkemeye dava açabileceği gibi aynı zamanda isminin yanına ikinci bir isim ekletme de yapabilmektedir. İsim değiştirme davasında yetkili mahkeme, başvuru sahibi davacının yerleşim yerinin bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesidir. Mahkeme isim değişikliğine hükmederse kimlikte isim değişikliği yapılabilmektedir. Mahkemeye haklı sebepler ile başvuru yaparak isim değiştirme davası açmak mümkündür. İsmini veya soyadını değiştirmek isteyen kişi, kimlik bilgileri ile yetkili mahkemeye isim değiştirme davası başvuru dilekçesi sunarak davayı açabilmektedir.

İsim Değiştirme Davası Başvurusu

İsim değiştirme davası başvuru süreci, tamamen hukuk davası olduğu için avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak avukat olmadan sürece başlamak zaman zaman sıkıntılı durumlara sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle usul hataları yapılmaması için ve davaların kaybedilmemesi adına isim değiştirme davası açacak kişilerin uzman avukattan en azından danışmanlık hizmeti almalarında fayda vardır. Gerektiği durumlarda da hukuki yardım alınması tavsiye edilmektedir.

İsim Değiştirme Davası Şartları

İsim değiştirme davası koşulları, kanunda net olarak belirtilmiş olmasa da Yargıtay kararlarına göre haklı sebeplere dayanmalıdır. Hukuk sistemimize göre isim değiştirme davası başvuru sürecinde herhangi bir süre şartı bulunmamaktadır. Kişi zamanaşımı ya da hak düşürücü süreye tabi olmadan dilediği zaman isim değiştirme davası açabilir. İlgili kanuna göre isim değiştirme davasında mahkemeye gitmeden değişiklik yapabilmek için isimde imla ve yazım hatası yapılması, genel ahlaka aykırı olması, komik, gülünç olması ve soyadının rütbe, aşiret, memuriyet, yabancı ırk ve millet isimleri ile aynı olması gibi koşullar da bulunmaktadır. Bunun dışında isim değiştirme davası açabilmek için mahkemeye başvurmak gerekir.

İsim değiştirme davası dilekçe örneğine ihtiyacınız olursa eğer donanım haberde paylaşılmış olan bu örneği kullanabilirsiniz;

isim değiştirme dilekçe örneği