Derin uykuya geçemeyenler dikkat! Buna riski kapıda

Yapılan araştırmada 60 yaş üzeri insanların uyku kalitesinin her yıl yüzde 1 oranında düşmesi bunama riskini artırıyor.

Derin uykuya geçemeyenler dikkat! Buna riski kapıda

1995'ten 1998'e ve 2001'den 2003'e kadar 346 katılımcının izlenmesi sonucu yapılan araştırmada uyku kalitesinin bunama ili ilişkisi takip edildi.

Derin uyku oranının her yıl yüzde 1’lik bir oranla azalması, bunama riskinin yüzde 27’lik artışı riskini taşıyor.

Demans (bunama), günlük hayatı sekteye uğratacak şiddette hafıza, düşünme ve sosyal becerileri etkileyen semptomların genel adıdır. 

Demans bir hastalık adı değildir. Birden fazla hastalık demansa neden olabilir. Demans genellikle hafıza kaybıyla ilgili olsa da hafıza kaybının farklı nedenleri olabilir.

Bunama nasıl başlar?

Demans, Alzheimer hastalığının sonucunda oluşan bir durumdur. Alzheimer hastalığında beyinde “beta amiloid” ve “tau proteini” olarak adlandırılan maddeler birikmeye başlar. Biriken bu maddeler zamanla beyin hücrelerine ve hücreler arasındaki bağlantılara zarar verir. Sonuç olarak da demans oluşur.

Bunama hastalığı kaç yaşında başlar?

Bulgular genellikle 60 yaşından sonra ortaya çıkar, nadir olarak daha erken yaşlarda da görülebilir, bu durumda sıklıkla ailevi özellikler gösterir. Birçok olguda Alzheimer hastalığına yol açan kesin neden tam olarak bilinemese de beyin hücrelerinde (nöronlarda) iki tipte hasar temel bulgulardır.