Türk ve Yunan heyetleri arasında tarihi karar: İletişim mekanizması hayata geçiyor

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da düzenlenen Güven Artırıcı Önlemler toplantısında Türk ve Yunan heyetlerinin, iki ülke arasında iletişimi güçlendirmek amacıyla bir İletişim Noktası Mekanizması kurma kararı aldığını duyurdu.

Türk ve Yunan heyetleri arasında tarihi karar: İletişim mekanizması hayata geçiyor

Bugün gerçekleştirilen toplantıda; büyükelçiler, yüksek rütbeli askerler ve sivil yetkililerden oluşan heyetler, 2024 yılında Güven Arttırıcı Önlemler'in hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. 

Toplantının olumlu bir atmosferde gerçekleştiğinin altı çizilirken; her iki taraf da iletişimi güçlendirmek ve GAÖ'lerin uygulanmasını kolaylaştırmak için İletişim Noktası Mekanizması'nın kurulmasını kararlaştırıldı. Gerçekleştirilecek bir sonraki toplantıda ev sahipliğini görevini de Yunanistan'ın üstleneceği açıklandı.

Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) nedir?

Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ), iki veya daha fazla tarafın askeri, siyasi, ekonomik, çevresel veya insani alanlarda karşılıklı güveni artırmaya yönelik olarak aldıkları önlemlerdir. GAÖ'ler, taraflar arasındaki güveni artırarak, çatışma riskini azaltmayı ve barış ve güvenliğin tesis edilmesini amaçlar.

GAÖ'ler, çeşitli şekillerde uygulanabilir. Örneğin, iki ülke arasında askeri güçlerin azaltılması, sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, ortak askeri tatbikatlar yapılması, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi veya insani yardım faaliyetlerinin yürütülmesi gibi önlemler, GAÖ olarak kabul edilebilir.