Kanserin dermanı kendi hücrelerimizde!

Genetik tedavileri sayesinde kanseri yenmek mümkün hale geliyor.

Kanserin dermanı kendi hücrelerimizde!

Türk Hematoloji Derneği Hücre ve Gen Tedavileri Bilimsel Alt Komitesi toplantıları başladı. Düzenlenen kongrelerde birçok yenilikler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Düzenlenen toplantıların temel amacı, üniversitelerde hücresel tedavilerle uğraşan temel bilimcileri, bu tedavileri kullanan klinisyenleri, üretici konumundaki ilaç sektörünü, düzenleyici roller nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve geri ödeme kurumunu bir araya getirerek hücresel tedavilerin uluslararası standartlara uygun bir şekilde üretilebilmesi için gereken zemini oluşturmak olarak açıklandı.

kanser

Kansere hücresel tedavi avantajı geliyor

Kanser ve tedavi yöntemlerinin de ele alındığı toplantıda,hücresel tedavilerde insanın bağışıklık hücreleri kanseri tanıyacak şekilde değiştirilebileceği bilgisi verildi.

Yapılacak yeni yöntemle genetik olarak gen teknolojileri sayesinde ve kişiye tekrar geri verilerek, kanseriyle kendi başına savaşması sağlanıyor. Bu çok önemli bir gelişme. Bununla özellikle tamamen tedavi edilemeyen hastalarda çok başarılı sonuçlar elde etmek artık mümkün.