AYM’den CHP’nin ‘dezenformasyon’ iptal başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgi yaymak suçunu düzenleyen kanun maddesinin iptaline yönelik başvuruyu reddetti. Bu kararla, ‘halkı yanıltıcı bilgi’ suçunu işleyenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

AYM’den CHP’nin ‘dezenformasyon’ iptal başvurusuna ret

CHP, 2022 yılında yürürlüğe giren ve dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen '‘7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’'un 29. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’na (TCK) eklenen 217/A maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için AYM’ye başvurmuştu.

Başvuruda, söz konusu düzenlemenin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği, basın özgürlüğünü kısıtladığı, hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu ve keyfi uygulamalara yol açacağı iddia edilmişti.

TCK’ya eklenen 217/A maddesi, “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.” şeklinde düzenlenmişti.

AYM’DEN İPTAL İSTEMİNE RET

AYM, bugünkü Genel Kurul gündeminde, CHP’nin başvurusunu esastan görüştü. AYM Genel Kurulu, iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.