3600 prim gününe EYT'den kurtulabileceksiniz! İşte taze hesaplama

15 yıl sigortalılık süresinin bulunması ve 3600 prim gününün yerine getirilmesi şartına kısmi emeklilikten faydalanabilmektedir. Öte yandan erkekler için 60 olan yaş şartı kadınlar için 58 olarak tanımlanmıştır.

3600 prim gününe EYT'den kurtulabileceksiniz! İşte taze hesaplama

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası 1999 senesinde çıkartılmış ve emeklilik şartlarını kolaylaştırmıştır. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile birlikte sigortalıların emekli olabilmesi için prim gün sayısı ve yaş şartı detaylarını sağlaması gerekmektedir. EYT yasasının çıkartılması öncesinde sigorta girişi olan ancak prim gün sayısını tamamlayamayan birçok kişi emeklilik hakkını sağlayamamıştır. Öte yandan emeklilik hakkı kazanmak için yaş şartını da beklemek durumda kalmışlardır.

EYT yasası ile birlikte yeni emekli olma şansı emekliye tanınmıştır. Kısmi emeklilik adı altında adlandırılan sistemden çok sayıda bire faydalanacaktır. Belli bir yaşa gelmiş ancak prim sayısını tamamlayamayan emekli kısmi olarak emekli aylığına bağlanması için düzenlenen kısmi emeklilik sistemi için gerekli bazı şartlar bulunmaktadır. 15 yıl sigortalılık süresinin bulunması ve 3600 prim gününün yerine getirilmesi şartına kısmi emeklilikten faydalanabilmektedir. Öte yandan erkekler için 60 olan yaş şartı kadınlar için 58 olarak tanımlanmıştır.

Geçtiğimiz sene onay alan EYT yasası sonrasında 1999 yılı öncesinde sigorta girişi olanlar için emeklilikte yaş şartı kalkmış bulunurken 3 Mart'ta bu yana yaklaşık 2 milyon eyt'li emekli olma hakkını kazanmıştı

Hala daha prim ve yaş şartını tamamlamayı bekleyen milyonlarca EYT'li bulunmakta. Emekli şartlarını tamamlaması ile birlikte 3 milyona yakın kişi daha emekli olacak.

TL

İŞE GİRİŞ TARİHİ ÖNEMLİ

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 yılı ve öncesi tarihini kapsamaktadır. Ancak bu tarihten sonra sigortalı olan birey de emeklilik hakkı kazanıp kazanamayacağını araştırmaktadır. EYT yasasından faydalanamayan sigortalılar için kademeli emeklilik oluşturulmuştur. Işe giriş tarihine göre emeklilik şartları araştırılırken, 1999 ve öncesinde ilk işe başlayanların sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşullarını taşınması gerekmektedir. 23 Mart 2022 tarihi sigorta girişi olan ve 15 yıllık sigortalık süresi ile birlikte 3600 prim ödeme gün sayısı ve Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaş şartını şartını taşıyanlar emekli olabilecek iken bu tarihleri karşılayamayan birey içinde kademeli geçiş süreci sağlanacaktır.

TL

YENİ ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Bu kapsamda kısmi emeklilik şartları devreye girmektedir. Konu ile alakalı yapılan hesaplamalar şu şekildedir;

Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,

Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabiliyorlar.

01.01.2036 tarihine kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak yaşlılık aylığına hak kazanılıyor.