Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,69 0,13%
EURO
35,16 0,04%
ALTIN
2.436,27 0,03%

Memurluk hayali kurana Büyükşehir Belediyesi'nden müjde! Bu şartları sağlayan 109 memur alımı için başvurular açık!

Cumhurbaşkanlığı Stratejik Bütçe Ofisi'nin iletişim internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi polis ve itfaiye personeli alımı yapacak. Başvurular bugün (1 Aralık) sona eriyor. Başvuru yapmak isteyen adayların belirlenen şartları taşıması gerekiyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2023 07:47
Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 07:47

Memurluk hayali kurana Büyükşehir Belediyesi'nden müjde! Bu şartları sağlayan 109 memur alımı için başvurular açık!

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının işe alım koşulları

Yukarıda adı geçen İzmir Büyükşehir Belediyelerinde itfaiye ve polis memuru kadrolarına başvururken uyulması gereken genel ve aynı zamanda özel şartlar aşağıda sıralanmıştır.

1. Genel başvuru koşulları:

İlan edilen itfaiye ve polis kadrolarına atama için başvuran adayların, 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 40 ve 48(A) maddeleri uyarınca aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

• Türk vatandaşı olmak.

• Kamu hakları iptal edilmemelidir.

• Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süre dolmuş olsa ve kişi hapis cezasına çarptırılsa bile; Milli güvenliğe karşı suçlar, anayasal düzene, düzenin işleyişine karşı işlenmiş suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, sahtekârlık asıtla işlenen suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine aykırı suçlardan dolayı bir yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılmak veya affedilmek, iflas, ihaleye fesat karıştırma, performans manipülasyonu, kara para aklama suçlarından hüküm giymemiş olmak veya kaçakçılık;

• Askerlik durumu itibarıyla (Erkek adaylar için); Eğer kişi askerlikle ilgilenmiyorsa veya henüz askerlik çağına girmemişse veya askerlik çağına girmişse, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamışsa veya yedek sınıfa nakledilmiş veya nakledilmişse,

• Çalışmaya devam etmelerine engel olacak herhangi bir akıl hastalığı veya fiziksel engeli bulunmaması.

• İlan edilen pozisyonlar için diğer başvuru koşullarını karşılamak.

2. Özel uygulama koşulları:

• Okulun ilan edilen itfaiyeci ve polis memuru pozisyonları için eğitim şartlarını karşılamış ve bu eğitime ilişkin 2022 Kamu Görevlisi Seçme Sınavı'nda (KPSS) belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak.

• Polis ve itfaiyeci kadrolarına başvurabilmek için 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların dışında Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A maddesindeki özel şartları taşımanız gerekmektedir. ve Kentin Yangınları Önleme ve Mücadele Yönetmeliği'nin 15/A maddesi; Aç karnına, çıplak ve çıplak ayakla tartılıp ölçülen, erkekler için en az 1,67 metre, kadınlar için 1,60 metre ve boyları arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmayan Vücut 1 metreden büyük ve ağırlığa sahiptir. Adayların boy ile kilo ölçümü il yetkililerimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

• Sınav günü 30 yaşından küçük olmamak,

• İtfaiyeci pozisyonuna başvuran adayların kapalı alan, dar alan, yükseklik gibi sağlık fobisi olmadığı sürece itfaiyecilerin çalışma koşullarına uymaları gerekiyor.

 10 Ekim 2018 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Kanunu hükümlerine göre itfaiyeci kadrolarına başvuran adaylara verilmiş olan B veya C) sınıfı polis memuru kadrolarına başvuru yapan adaylar için asgari (B) sınıfı sürücü belgesi sahişbi olmak.

• Daha önce çalışmış olduğu urum ve kuruluşlarındandan kişinin isiplinsizlik veya etik nedenlerle ihraç edilmemiş olmak.

Kontenjan Dağılımı

Memurluk hayali kurana Büyükşehir Belediyesi'nden müjde

Başvuru Tarihleri ve Yeri

İzmir İl Memur alımı başvuruları, 27 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihlerinin arasında mesai saati sonuna kadar, başvuru ve gerekli belgelerle birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırcı Cad. No:50 Şirinkapı Buca/İZMİR adresine yapılabilir. Başvurular doğrudan yapılacaktır. Posta, e-posta veya başka yollarla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi, belge veya mesleki yeterlilik eksikliği ile yapılan başvurular ise değerlendirmeye alınmayacak.

ADAYLARIN KAYIT ESNASINDA GÖTÜRECEKLERİ BELGELER:

Başvuru sürecinde;

Sınava katılmak isteyenler; www.izmir.bel.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamdan olduracakları kayıt formlarını yazdırıp imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri KAYIT FORMU'na ekleyecektir.

• Nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

• Diplomanın aslı veya öğrenim programını tamamlama belgesi, e-Devlet üzerinden alınan QR kodun noter tasdikli kopyası veya basılı kopyası (aslının ibraz edilmesi şartıyla kopyası İlimiz tarafından doğru olarak tasdik edilebilir).

• Yabancı uyruklu lise mezunları için eşdeğerlik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Aslının ibraz edilmesi şartıyla fotokopilerinin doğruluğu İlimizce tasdik edilebilir),

• Ehliyet belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği (Aslının ibraz edilmesi şartıyla fotokopisinin doğruluğu İlimizce tasdik edilebilir),

• ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodunu içeren KPSS sonuç belgesi bilgisayar çıktısı,

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair beyan,

• Görevlerinin sürekli olarak yerine getirilmesinin önünde hiçbir engel olmadığını beyan etmesi,

• Son altı ayda çekilen 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet forma eklenecek),

• Başvurulacak pozisyona ilişkin başvuru (Adaylar yalnızca yeterli oldukları pozisyona başvuruda bulunabilirler.)