Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,69 0,13%
EURO
35,16 0,04%
ALTIN
2.436,27 0,03%

Jandarma Bakım Komutanlığı 29 sürekli işçi alacak! İşte başvuru şartları ve detaylar

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Bakım Komutanlığı'nda istihdam etmek üzere 29 sürekli işçi alımı yapacağını ilan etti. İşçi alımı için başvurular 4-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden online olarak alınacak. İşte işçi alımı ilanıyla ilgili tüm ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 04.12.2023 12:38
Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 12:38

Jandarma Bakım Komutanlığı 29 sürekli işçi alacak! İşte başvuru şartları ve detaylar

Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara'da bulunan Jandarma Bakım Komutanlığı'nda çalıştırmak üzere 29 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İşçi alımı için başvurular 4-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden online olarak yapılacak. İşte işçi alımı ilanıyla ilgili tüm detaylar...

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Jandarma Genel Komutanlığı, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca, Jandarma Bakım Komutanlığı'nda istihdam edilmek üzere 29 (yirmi dokuz) sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Alınacak işçilerin meslek kolları, sayıları, öğrenim düzeyleri, KPSS puan türleri ve diğer şartlar ekli listede belirtildi.

1. GENEL ŞARTLAR:

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

c. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

ç. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

 

1. ÖZEL ŞARTLAR:

a. Başvuru yaptığı meslek kolunda görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

b. Başvurusunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış 36 yaşını doldurmamış olmak,

c. Ekli listede belirtilen pozisyonların hizasında belirtilen şartlara haiz olmak,

ç. Başvuru tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen ustalık belgesi/mesleki yeterlilik belgesinden en az birine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak,

d. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

e. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak,

f. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1'inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir,

g. Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından ilan tarihi itibarıyla Ankara'da ikamet ediyor olmak.

 

1. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

a. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04-08 Aralık 2023 tarihleri arasında sistem üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır

b. Adaylar sürekli işçi alım ilanında yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile İçişleri Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

1. KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ İLE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

a. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 13 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'da Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Güvercinlik-Etimesgut/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. (Silahçı iş ve meslek kolu için başvuranlar KPSS puanına tabi olduğundan noter kurasından muaftır.) Kura tarihi, yeri ve saatinde değişiklik olması halinde Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden duyurulacaktır.

b. 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

c. Noter kurasına ilişkin sonuç Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden (www.jandarma.gov.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ç. İstekli adaylar noter kurasını izleyebilecek olup, Türkiye İş Kurumunun gönderdiği listelerde ismi bulunmayan kişiler kura çekim alanına alınmayacaktır.

1. MESLEKİ SÖZLÜ (UYGULAMALI) SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ:

a. Noter kurası sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, mesleki yetkinliğine dair belgeleri 14-16 Aralık 2023 tarihlerinde (08-30-17.00 saatleri arasında) Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası 2 No.lu Nizam Karakolu Güvercinlik-Etimesgut/ANKARA adres