Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,69 0,13%
EURO
35,16 0,04%
ALTIN
2.436,27 0,03%

Gazi Üniversitesi KPSS 60 puanla personel alımı yapıyor! Kadro ve başvuru şartları açıklandı

İş arayanlar dikkat! Bu haber tam da size göre! Gazi Üniversitesi mülakatsız lazım yapacağını duyurdu! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.06.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 12:18

Gazi Üniversitesi KPSS 60 puanla personel alımı yapıyor! Kadro ve başvuru şartları açıklandı

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımını açıkladı. Başvurular halen kabul edilmektedir. Başvuru şartları nelerdir? Kimler başvurabilir? Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ'NE PERSONEL ALIMI

Gazi Üniversitesi'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı işe alım ilanı için personel alımları başlamış olup, başvurular alınmaya devam etmektedir. Söz konusu ilana bakıldığında bir avukat, altı büro personeli, bir fizyoterapist, üç hemşire, bir diyaliz hemşiresi, iki tıbbi sekreter, bir diş protez teknikeri, bir iklimlendirme teknisyeni, iki yapı yüzey kaplama teknisyeni, bir koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağı görülüyor. Başvuru yapabilecekler şu şekilde:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen koşulları taşımak.

Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. (26.01.2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7433 sayılı kanunla gelen değişiklik)" hükmüne aykırılık teşkil etmemek.

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Hususi koşullar ise aşağıdaki gibidir:

Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliğini yapmış, muaf veya tecil ettirmiş olmak.)

Gazi Üniversitesine Personel

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarının açıklamasında belirtilen “Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak” ifadesine ilişkin 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı

bulunmamak.

Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belgeye sahip olmalıdır.

Sertifikaların eğitim sertifikası olması gerekiyor. Katılım belgeleri kabul görmeyecektir.

Avukat pozisyonu için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. Maddesine eklenen (RG7/7/2022-31889-CK-2022/310/1) Ek fıkra “Yükseköğretim Kurulunca Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kurumlarının Cumhurbaşkanlığınca uygun görülen pozisyonlarına bu Esaslar

kapsamında yapılacak sözleşmeli personel alımlarında, bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uygulanabilir.” gereği sözlü sınav uygulanacaktır.

İlan başvuruları "http://personelilan.gazi.edu.tr/" adresinden kabul edilecektir. Başvurular 28 Haziran'da bitiyor.