Devlet Tarafından Verilen Hibe, Teşvik ve Destekler