Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,69 0,13%
EURO
35,16 0,04%
ALTIN
2.436,27 0,03%

2022 KPSS puanı olanlar dikkat! Akdeniz Üniversitesi 50 puanla personel alımı yapacak!

Akdeniz Üniversitesi sözleşme kapsamında 72 kişiye istihdam sağlayacak. Son başvuru tarihi 26 Haziran 2024'tür.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 14:43

2022 KPSS puanı olanlar dikkat! Akdeniz Üniversitesi 50 puanla personel alımı yapacak!

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden;

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINMAYA İLİŞKİN TEBLİĞ (657 md. 4/B)

Bakanlar Kurulu'nun personel istihdamına ilişkin 6 Haziran 1978 tarih ve 7/15754 sayılı kararları ile yürürlükte bulunan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca 657 sayılı Kamu İşleri Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi gereğince masrafları özel bütçeden karşılanır. Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (hastane) işe alım için KPSS (B) 2022 grup puan sıralamasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlar için toplam 72 (yetmiş iki) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Akdeniz Üniversitesi 50 puanla personel alımı yapacak!

Akdeniz Üniversitesi 50 puanla personel alımı yapacak!

Akdeniz Üniversitesi 50 puanla personel alımı yapacak!

Akdeniz Üniversitesi 50 puanla personel alımı yapacak!

Akdeniz Üniversitesi 50 puanla personel alımı yapacak!

Akdeniz Üniversitesi 50 puanla personel alımı yapacak!

A- GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması,

2- 657 sayılı Kamu İşleri Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen özel şart ve şartları taşımak.

3- Askerlik görevini tamamlayan erkekler askerlikten muaf tutulur veya tecil edilir.

4- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümlerini etkilemeyen, görevlerin sürekli yapılmasına engel olacak akıl hastalığı ve görevlerin yerine getirilmesine engel olacak sağlık sorunu bulunmayan, gce veya vardiyalı çalışmayı sürdürebilen.

5- Üniversite mezunları için KPSS grup puanı (B) (P3) 2022, üniversite mezunları için KPSS grup puanı (B) (P93) 2022, lise mezunları için KPSS grup puanı (B) 2022 (P94) temel olarak kullanılacaktır. Başvuru yapacak adaylar için KPSS puan kategorileri ve minimum puan koşulları ilan metninde yer almaktadır.

6- Hiçbir sosyal sigorta kuruluşundan aylık veya yaşlılık yardımı almayan.

7- Başvurulan pozisyonda belirtilen şartlardan “Sertifikalar” veya “Belgeler” isteniyorsa; Adayın sunacağı başvuruda belirtilen sertifika veya belgelerin geçerlilik süresinin dolmamış olması, yapılan başvurunun eksik veya yanlış bilgi içermemesi ve bu belgelerin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten önce alınmış olması gerekmektedir.

 8- Başvuru yapacak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında kamu kurumlarında görev yapanların Personel Sözleşme Memuru Alımına İlişkin Esasların aşağıdaki hükmüne uymaları gerekmektedir: “Kişiler Bu şekilde işe alınanların sözleşmeleri, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırılık nedeniyle veya sözleşme süresi içinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağlı oldukları kuruluş tarafından feshedilebilir. Sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilmesi halinde, mevzuatta belirtilen istisnalar dışında, kuruluştaki sözleşmeli personel kadrolarına, işten çıkarılma tarihinden itibaren bir (bir) yıl geçmedikçe çalıştırılamazlar. Yönetmeliklere göre başvuru yapamıyorlar. Bu yönetmeliğe uymayan kişiler, atanmaya hak kazansalar dahi atanmayacaktır.

9- Adayların, başvuracakları yeterlilik kodu öncesinde gerekli tüm yeterliliklere sahip olmaları ve bu kodu kayıt altına almaları gerekmektedir.

10- Çeşitli kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenler başvuruda bulunamaz. 11-Müşterimiz gerekli gördüğünde bildirimi iptal etme ve/veya değiştirme hakkını saklı tutar.

B- TALEP FORMU, YER VE SAAT

1- Başvuru doğrudan yapılır.

2- İstekliler; İlan yayın tarihi olan 6 Haziran 2024 (mesai saati başlangıcı) ile 26 Haziran 2024 (mesai saati sonuna kadar) arasında http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde yer alan sözleşmeli personel başvuru formunu doldurarak, talep edilen belgelerle birlikte Resmi Gazete'de yayımlanır; Başvuru doğrudan Tıbbi Araştırma ve Uygulama Merkezinin (hastane) yönetim ajansının kayıt departmanına gönderilmelidir.

3- Başvuru belgeleri teslim alındığında teyit edilmeyecek olup, düzenlenen belgelerin sorumluluğu tamamen adaya aittir.

4- Posta, e-posta ya da benzeri yollarla yapılan başvurular ile eksik başvuru yapan adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecek

5- Her aday sadece bir pozisyona başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacak.

6- İlanda belirtilen şartları taşımayan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı kararı alınmıştı.

C- GEREKLİ BELGELER

1. Sözleşmeli personel kayıt formu (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinden alınmıştır)

2. KPSS sonuç kayıtları (ÖSYM barkodunu yazdırın)

3. Diploma (elektronik devlet barkodu çıktısı veya diplomanın noter tasdikli kopyası)

4. Kimlik fotokopisi (TC kimlik kartı fotokopisi)

5. Fotoğraf (1 adet)

6. Belge ve sertifika gerektiren pozisyonlar için ilgili belgelerin onaylı örnekleri.

7. İş deneyimi gerektiren pozisyonlar için meslek kodunu açıkça belirten barkodlu SGK hizmet kayıtları veya onaylı çalışma belgeleri.

D- BAŞVURU VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Başvuru sonunda yazılı ya da sözlü sınav yapılmayacaktır. Üniversite mezunları için KPSS Grup Puanı (B) (P3) 2022, yüksekokul program mezunları için KPSS Grup Puanı (B) 2022 (P93) ve KPSS 2022 (B) puanlarına göre sözleşme yapmaya hak kazananların isimleri. ) lise mezunları için grup puanı (P94).

Liste ve gerekli belgeler Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'nın http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki internet sitesinde yayınlanacaktır. Bu duyuru sadece bilgilendirme amaçlı olup, ilgili taraflara ayrıca bir bildirim yapılmamaktadır.

2- Adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda adayın diplomanın verildiği tarihte ilk diplomayı almış olduğu, aynı olması durumunda ise adayın KPSS puan sıralamasına göre değerlendirme yapılacaktır.

3-Atanmaya hak kazanan adayın başvuru yapmadığının veya adayın uygun bulunmadığının tespiti halinde, ilan edilen yedek adaylar arasından her pozisyon için 1 (bir) yedek aday belirlenerek ataması yapılacaktır.

4- Yedek aday olarak gösterilen adayların asıl adayın şartlarını taşıması gerekmektedir.

5- Başvuru sonunda başvuruda bulunan veya gerçeğe aykırı beyan sunan adaylarla ilgili yasal işlem yapılacak, ataması yapılmış ise ataması iptal edilecektir.

6- Adaylar, yazılı ve/veya sözlü sınava gerek kalmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre atanma ve http://personel.akdeniz.edu.tr/ internet sitesinde yayınlanma hakkına sahiptir. Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 (15) gün içerisinde işe dönmeleri gerekmektedir. Başvurularını, son onbeş gün içerisinde doğrudan Tıbbi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Yönetim Kurulu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'na yapmaları gerekmektedir.

7- Kayıt araması, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca görevli veya yedek olarak atanma hakkına sahip kişilerin dosya esası olarak kayıtlarının aranması kapsamında gerçekleştirilecektir.

8- Tebliğde yer almayan düzenlemeler için kanunun genel hükümleri uygulanır.

 4861/1-1