KİTAPLIK

Kant felsefesi dersleri

İmmanuel Kant Yeniçağ felsefesinin en önemli filozoflarından biri. Salt Aklın Eleştirisi, Pratik Aklın Eleştirisi ve Yargı Gücünün Eleştirisi isimli üç temel eserinin çağına ve sonraki çağlara damgasını vurduğu kabul edilir. Königsbergli filozofun modern düşünce üzerindeki etkisinin hâlâ sürdüğü söylenebilir. Ortaya attığı fikirler Platon ve Aristoteles’in eserlerinde olduğu gibi 19’uncu yüzyıl boyunca ve 20’nci yüzyılda düşünürler için araştırma alanı haline geldi. Akıl, ahlak, metafizik, değer, bilgi, inanç ve yargılarımız konusunda çok az düşünür Kant kadar eleştirel ve kuşatıcı olmuştur. Üzerine çok sayıda çalışma yapılan Alman filozofu ve eserlerini tanımak için başvurulabilecek kaynaklardan biri, tanınmış bir Kant araştırmacısı olan Heinz Heimsoeth’ün Doğu Batı yayınları arasından çıkan kitabı. Heimsoeth’ün konuk profesör olduğu 1950-51 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde verdiği Kant felsefesi dersleri, Kant felsefesinin özüne dair çetrefil meseleleri çözümlemek maksadını taşıyordu. 6 bölümden oluşan kitapta Kant’ın gençlik eserleri, düşünce dünyası, temel eserleriyle birlikte din ve tarih felsefesi anlatılıyor.KANT’IN FELSEFESİ
Heinz Heimsoeth
Doğu Batı Yayınları
189 sayfa
0312 425 68 64