PORTRELER

Tunahan Hazretleri'nin torunu Meclis'te

  • Mustafa Ünal
Ahmet Arif Denizolgun siyasete devam etmeye kararlı. Aktifpolitikada uzun ömürlü olmak istiyor. Çünkü (Ülkeye hizmetin bir yolu da bu) diyor... İlgi alanı dışpolitika olan Denizolgun, Türk Dışişleri'ni pasifbuluyor ve dış meselelerin daha ciddi ele alınmasını istiyor. Aktifolabilmek için Abdülhamit siyasetinin dış politikaya taşınması gerektiğini belirtiyor

Dostlukları gün geçtikçe ilerleyen Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan, 'Sizi RP'den milletvekili olarak görmek istiyoruz' deyince hemen evet diyememişti. Kurulu bir düzeni vardı. İşi olan ticareti seviyordu ve kısa zamanda iyi bir noktaya gelmişti.

Aslında siyasete de ilgisiz değildi. Aile aktif politikayla içiçe olmuş, Meclis'e milletvekili göndermişti. Ama günün birinde kendisinin milletvekilli adaylığı ile karşı karşıya kalacağınıhiç düşünmemişti. İyi düşünmeli, doğru karar vermeliydi. Çünkü kararı sadece kendisini bağlamıyordu, 'ö zel' durumu sebebiyle tercihi geniş bir kitlenin siyasi tavrını yansıtacaktı. Çevresine danıştı. İstanbul ve Antalya'daki arkadaşları kabul etmesini istediler. Daha önce 3 dönem Adalet Partisi'nde milletvekilliği yapan eniştesi Kemal Kaçar'ın 'olurunu' alınca, ona artık' e vet' demek kalıyordu. Bir bakıma Kemal Kaçar'dan sonra ailenin bayrağını Meclis'te o alıyordu.

Memleketi Antalya'da Refah Partisi'nin durumu hiç de iyi değildi, oy oranı hayli düşüktü. O ise bunu dert etmiyordu. Çevresinin desteği ile milletvekilliğini kolaylıkla kazanacağına inanıyor ve ikinci sıradaki adayın da seçilebilmesi için çalışıyordu. 24 Aralık akşamı sandıklar açılınca umduğunu buldu. Üstelik 'en çok oyalan' milletvekili unvanına sahip olmuştu. Ankara'ya doğru yola çıkarken arkasında 82 bin 647 kişinin oyu vardı. RP'nin oyları önemli oranda artmıştı. Hele doğum yeri olan Alanya'daki artış yüzde SOO' leri geçiyordu.

SÜLEYMAN HiLMi TUNAHAN Hl'NiN TORUNU

RP Antalya Milletvekili Ahmet Arif Denizolgun'un 'özel durumu' ailesinden geliyor. Türkiye'nin manevi dinamiklerinden merhum Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri öz dedesi.

Annesinin babası. Dedesi iki yaşında ken vefat etmiş. Ancak 'simasım çok i hatırlıyorum' diyor. Baba tarafı da C manlı asilzadelerinden. 18. asır don3 ması amirallerinden Mehmet Paşa, i lenin büyüklerinden. Babasının dede Hacı Arif Marlalı 1921-1923 yıllarn da milletvekilliği yapmış. 2. Dönem çel Milletvekili Dr. Tevfik Marlalı ~ aileden. Babasının halası, Sultan AI dülaziz'in torunu Hayrettin Efendi le evlenmiş.

Süleyman Hilmi Tunahan Ham leri'nin diğer kızının yani Kemal K çar'ın eşinin çocuğu yok. Nesebi, Dt nizolgun'un annesi kanalıyla devaı ediyor. Biri kız, ikisi erkek olmak ü~ re 3 kardeşler. Abisi ve kızkardeşinin ikişer çocuğu var. İsimleri: Ali Haı Tuna Han, Fatih ve Merve.

Denizolgun, 40'a yaklaşan yaşıyı 'g e n ç , bir milletvekili. Ancak hayatiL dolu dolu yaşamış. Evlenmeye fırsat bu lamadığından bahsediyor. Mimar Sin~ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte! Mimarlık Bölümü'nden mezun. Mi marlığın getirdiği 'heves' yüzündeı kardeşi ile birlikte İstanbul'da mütean hitlik yaparken Tayyip Erdoğan'la tanışmış. Çok sevdiği Çamlıca'da ikam ediyor.

Seyahati seviyor. 'Amerika Kıtası ve Avrupa'da gitmediğim ülke yok' diyoı Son 10 yılın yarısı yurtdışında geçmİı 'Sanki rüyasında Peygamberimiz'i görün ce şefaat diyecekken heyecanlanınca seyahIJ diyen Evliya Çelebi gibiyim' diye konuşu yor ve ekliyor: 'Herhalde ben hem şefaat hem seyahat derdim'. Mimarlık eğitilDI sonrasında ABD'de ekonomi eğitimı gördü. Ticari işlere dalınca okulu yanda bıraktı. Bilgisayara ilgisi ABD'de başla. dı. İyi bir İnternet kullanıcısı. Ameri. ka' da edindiği bilgisayar kültürünü Türkiye'ye de taşıdı. 2 yıl kadar Kanada'da kaldı ve burada bir Amerikan fir. masının distiribütörlüğünü yaptı. İşi ge. reği Kanada'yı karış karış dolaştı.

İLGİ ALANI DIŞ POLİTİKA

Yeni dünyayı iyi tanıyor. İngilizce ile birlikte 2 dil daha biliyor: Arapça ve Fransızca. RP'li bir milletvekili olarak 3 dil bilmesinin bazı kişileri şaşırttığını söylüyor. Yurdışındaki yayınları kendi çapında takip ediyor. Tanınmış dergiler Time ve Newsweek'e abone. ABD'de yayınlanan siyaset ve ekonomi ile ilgili kitapları kaçırmamaya dikkat ediyor. Dışişleri bakanlarından H. Kissenger'ın 'Diplomasi' adlı eserini satır satır 0kuduğu nu ve çok istifade ettiğini anlatıyor. Yabancı dil bilmesi sebebiyle Meclis'te Dışişleri ağırlıklı çalışmayı düşünüyor. Parti içinde oluşturulan özel komisyonlarda Dışişleri grubunu tercih etmiş. Meclis'te de Dışişleri Komisyonu'na talip. Olmazsa işine uygun olarak İmar ve Bayındırlık'ı istiyor. Eniştesi Kemal Kaçar da milletvekilliği yaptığı dönemlerde Dışişleri ile ilgili komisyonlarda çalışmış.

İlgi alanı dışpolitika olan Denizolgun, Türk Dışişleri'nin çok pasif olduğunu belirtiyor ve aktiflik kazanması gerektiğini söylüyor: 'Hükümet son olaylarda da kötü imtihan verdi.

Kardak kayalıkları krizinden Türkiye'nın kazançlı çıktığını söylemek mümkün değiL. Urkek politikayı bırakıp daha cesur olmalıyız. '

Abdülhamit siyasetinin dışpolitikaya taşınması gerektiğinin altını çizen Denizolgun, uluslararası politikada ihtilaf noktalarından hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor ve 'ABD'de su yüzüne pek çıkmayan Yahudi-Hıristiyan çekişmesi var. İslam dünyası bundan çok

iyi faydalanabilir.

Bunun gibi Batılı birçok ülkenin zayıf noktaları, kriz bölgeleri var. Bunları iyi tesbit edip, Türk dışpoli tikasının hareket noktası haline getirebiliriz ' şeklinde konuşuyor. Gümrük Birliği, Kıbrıs meselesi gibi konuların çok yüzeysel değerlendirildiğinden yakınan Denizolgun, dış meselelerin daha ciddi ele alınmasınıistiyor.

BEŞİKTAŞ YENİLİNCE GÜNÜME GÖLGE DÜŞÜYOR

Denizolgun'un sporla arası iyi değil, çok iyi. Her sabah spor yapıyor. İyi bir at binicisi. Atları tutku derecesinde seviyor. Sporun her türüne ilgisi var. Dış görünüşüyle sportif bir kişiliğe sahip olduğu da hemen belli oluyor zaten. Esat Kıratlıoğlu'ndan daha iyi ve daha uzun mesafe yüzebileceğini söylüyor. Ama bu konularda polemiğe girmek istemiyor.

Kendisini iyi bir futbol seyircisi olarak görüyor. Beşiktaşlı. Kulüp üyeliği de var. Ancak yurdışİnda bulunduğu günlerde aidatıarını yatıramadığı için kongrede oy kullanma hakkını kaybetmiş. Beşiktaş'ı tercih etmesinin sebebini şöyle açıldıyor: 'Çocukluğumda Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Yavuz'la aynı mahallede 0turuyorduk. Onun etkisiyle bu takımıtutmaya başladım. Ayrıca ben İstanbul takımları içinde muhafazakar tonların daha ağır bastığına inanıyorum.' Beşiktaş'ın yenilmesi sizi nasıl etkiliyor sorumuzu 'Pek üzülmüyorum ama sanki o güne bir gölge düşmüş gibi oluyor. Beşiktaş'ın hep kazanmasını temen ni ediyorum' şeklinde cevaplandınyor. Denizolgun, erkek yeğenIerini de Beşiktaşlı yapmış. Onların da iyi bir Beşiktaş taraftarı olduğunu anlatıyor. Memleketinin takımı Antalyaspor'un maçlarını da yakından izliyor. Beşiktaş ve Antalyaspor maç yaparsa gönlü kimin kazanmasını istiyor? Bu soruya cevapver mıyor.